Tepelná čerpadla

Navrhneme optimální řešení tepelného čerpadla přímo pro Vaší firmu, dům či stavební objekt.

Systém vzduch – voda

Sluncem zahřátý vzduch je dostupný všude. Tepelné čerpadlo vzduch/voda odebírá energii přímo z venkovního vzduchu a získané teplo využívá pro ohřev vody v topném systému nebo zásobníku teplé vody. Tepelná čerpadla dokáží i při teplotě venkovního vzduchu -20 °C odebírat dostatek energie potřebné pro vytápění.

Tepelná čerpadla jsou dodávána v kompaktním provedení pro venkovní nebo vnitřní instalaci. Ke vnitřnímu provedení je vzduch přiváděn přes stěnové průchodky pomocí vzduchových hadic. Variantou je provedení dělené, u kterého jsou vnitřní a venkovní jednotka spojeny vedením chladiva. Mimořádnou výhodou je snadná instalace tepelného čerpadla vzduch | voda bez rozsáhlých zemních prací a bez povolení. Tepelné čerpadlo je tak tiché, že ho za provozu sotva uslyšíte.

Systém země – voda s plošným kolektorem

Tento systém využívá sluneční energii naakumulovanou v zemském povrchu. Ve střední Evropě je půda v hloubce cca 1,5 m i za chladných zimních dnů dostatečně teplá, aby bylo možno hospodárně provozovat tepelná čerpadla. Pro zemní kolektor potřebujete dostatečně velkou plochu pozemku pro trubkový systém, který odebírá teplo z půdy. Je zapotřebí přibližně dvojnásobku až trojnásobku plochy pozemku vzhledem k vytápěné obytné ploše. Plastovým potrubím protéká ekologická nemrznoucí směs, která vede získané teplo do tepelného čerpadla.

Pokud máte dostatečně velký pozemek, máte nevyčerpatelnou zásobu energie a ideální předpoklady k použití tepelného čerpadla země | voda s plošným kolektorem.

Systém země – voda s půdním vrtem

Svislé geotermální sondy potřebuji méně místa. Použitím vrtací soupravy se provedeno potřebný počet vrtů o hloubce cca. 100 m, do kterých se zapustí geotermální sondy. Ty jsou vybaveny patou sondy a vertikálním plastovým potrubím, kterém cirkuluje nemrznoucí směs, odebírající zemi teplo.

Výkon odběru závisí na kvalitě půdy. V závislosti na tepelném čerpadle a kvalitě půdy je zapojeno několik geotermálních sond do zdrojového systému.

Systém voda – voda

Podzemní voda je dobrým akumulátorem slunečního tepla. Voda je studničním čerpadlem odebírána ze zdrojové studny a po odebrání energie ve výměníku tepelného čerpadla je vrácena zpět do vsakovací studny. I za nejchladnějších zimních dní udržuje konstantní teplotu +7 °C až +12 °C. Při stále teplotní úrovni zdroje tepla je topný faktor tepelného čerpadla po celý rok téměř stejný.
Podzemní voda není k dispozici všude v dostatečné kvantitě a vhodné kvalitě. Její použití musí odsouhlasit příslušný vodohospodářský úřad.

Naše reference

Vytápění a ohřev teplé užitkové vody pro větší rodinný dům, použito tepelné čerpadlo vzduch voda o výkonu 30kW.

Vytápění pomocí tepelných čerpadel vzduch – voda v rodinném domku. Dále k vytápění a k ohřevu vody přispívá automatický solární systém. Instalace obsahovala i centrální vysavač, regulaci a automatickou bazénovou technologii.
pan Ing. Novák

Kaskáda tepelných čerpadel vzduch – voda
Panelový dům – panelák – SBD Náchod

Vytápění objektu pomocí tepelných čerpadel
Dubenec

Vytápění bytového domu pomocí kaskády tepelných čerpadel. Tepelná čerpadla je možnost ovládat dálkově a nastavovat různé parametry – topná voda, teplota v místnosti apod.
SBD Náchod

Bezdrátové centrální ovládání teplot v objektu. Nyní lze ovládat i ze Smartphonu. Lze nastavovat teploty u: podlahového vytápění, radiátorové hlavice. Lze upravovat týdenní topný režim, víkendový režim, denní režim apod.
pan Bc. Černý

Rychlý kontakt

Vytápění pomocí úsporných tepelných čerpadel realizujeme převážně ve východních Čechách – Hradec Králové, Pardubice, Jaroměř, Náchod, Dvůr Králové, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, Praha, střední Čechy atd. Ovšem působíme i v celé České Republice.

Máte-li zájem o více informací, nabídku nebo o objednání služby, kontaktujte nás:
E-mail: info@vki.cz
Tel: +420 491 815 191 a +420 606 502 682